Havdronningen

Av Arnold Haukeland

Om kunstverket

Havdronningen er abstrakt, men likevel så figurativ at den gir assosiasjoner til skuter med god seilføring på vei ut fjorden. Hun henspiller på Sandefjords nære tilknytning til sjøen og verdenshavene. Havdronningen også kalt "Dronningen til havet", er beskrevet som et av Haukelands mest vellykkede arbeider. Havdronningen er spennende og forandrer seg med dagslyset eller spotlyset om kvelden. Donasjon fra A/S Thor Dahl og A/S Framnæs mek. Værksted ved skipsreder Lars Christensen jr. Spesialarbeidere ved verkstedet påtok seg den krevende tekniske utførelse i nært samarbeid med billedhugger. Skulpturen ble avduket 7. april 1976.

Kilde: Gro Laheld Lundh. "VERD Å SE".

Arnold Haukeland

Les mer...