Hoppe bukk

Av Thorbjørn Danielsen

Om kunstverket

Da Sandefjord Gymnas flyttet fra Jernbanealleen til det nye skolebygget i 1959, ønsket lærerne å kjøpe en skulptur av sin mangeårige kollega, billedhugger og lærer ved sløyd og tegneavdelingen, Thorbjørn Danielsen. Han fikk i oppdrag av skolens forstanderskap å forme en skulptur i skolegården under mottoet "Ungdom i lek". Skulpturen ble innkjøpt med økonomisk støtte fra Kulturrådet, skolens fond ved Sandefjord gymnas, innsamling blant lærerpersonalet og bidrag fra Vestfold fylke. Skulpturen er dyktig utført med fin balanse, og er en av de strammeste skulpturene i Sandefjords eie. Skulpturen ble avduket 18. juni 1974.

Kilde: Gro Laheld Lundh, "VERD Å SE".

Thorbjørn Danielsen

Les mer...