Svømmere og stupere

Av Per Kallevig

Om kunstverket

Flatrelieffet (basisreleiffet) er meget tydelig hva motivet angår. Det er en figurkomposisjon av stupere og svømmere, kraftig forenklet og som kler mursteinsflaten ved hovedinngangen godt. Gruppen er montert noe høyt, men sikkerhetsmessig gunstig. Figurene fungerer fint som signatur for aktivitetene som foregår her i bygningen, publikum er ikke i tvil om at det er vannsportsaktiviteter. Gave fra Sandar Sparebank. Avduket 16. september 1983.

Kilde. Gro Laheld Lundh, "VERD Å SE".

Per Kallevig

Les mer...