Kristus på korset

Av Nicolai Schiøll

Om kunstverket

Donert av Anders Jahre.

Relaterte artikler