Jubileumsbauta 1887

Av Ukjent (1887)

Om kunstverket

"Sandefjord Bad, Svovl- og Søebad" ble stiftet 1. august 1837 av Dr. Heinrich Arnold Thaulow, ladestedet Sandefjords første lege. Ved Badets 50- års jubileum reiste Thaulow denne bautaen for å hedre seg selv. Bautaen kan være hentet fra gamle gravfelt mellom Sandefjord og Kaupang i Tjølling. Når vi blar i museenes gamle årbøker er det divergerende oppfatning om alderen og opprinnelsen på de fire eller flere steinene som sto på Bellevuehøyden, der Park hotell nå ligger, og den nede på Kurbadet. Johan Knap sier om denne steinen at den ser "lite værbitt ut" og kan like gjerne være levert fra et steinbrudd. Han mener at det neppe er en flyttet bautastein. Donert av Dr. H. A. Thaulow, og montert 1887.

Kilde: Gro Laheld Lundh, "VERD Å SE".

  • Kunstner:
    Ukjent
  • Tittel: Jubileumsbauta 1887
  • Kategori: Skulptur
  • År 1887
  • Materiale / medie: Granitt
  • Sted Kurbadet
  • Plassering Plassen foran Kurbadet

Se mer

Ukjent

Les mer...

Relaterte artikler