Anders Jahre

Av Joseph Grimeland

Om kunstverket

Sandefjord kommune ønsket å hedre Anders Jahre med en skulptur, og valgte billedhuggerne Joseph Grimeland til å lage skulpturen fordi han var en dyktig portrettør. Han har oppnådd en absolutt portrettlikhet, og fått liv i en ellers kjedelig oppstilt skulptur, Anders Jahre i hatt og frakk med stresskoffert. Blant annet ved å la den nederste knappen i frakken være ukneppet. På besøk noen år senere uttalte Grimeland at han syntes det var for stor vegetasjon rundt skulpturen, at Anders Jahre var en typisk "bymann" og neppe eide treningstøy for tur i skog og mark. Avduket ved innvielsen av rådhuset 21. juni 1975.

Kilde: Gro Laheld Lundh, "VERD Å SE".

Joseph Grimeland

Les mer...