Landstadmonumentet

Av Hans Holmen

Om kunstverket

Etter initiativ fra pastor, senere biskop Johannes Smidt, nedsatte Sandeherreds lærerlag i 1922 en komite for å få reist et monument over prost Magnus Brostrup Landstad som virket her i årene 1859-1877. Komiteen satte i gang en innsamling, med hjelp også fra byens skolebarn. Denne innsamlingen innbrakte ca. kr. 4000. I tillegg fikk komiteen ca. kr. 5000 fra en privat innsamling.

Skulptøren Hans Holmen tok ut mørk labrador fra bruddet på Jåberg, rett utenfor Sandefjord. Med sokkel har monumentet en høyde på 4,40 meter og veier ti tonn. Monumentet skal være preget av en slående likhet med presten, slik mange husket ham, med kappe og salmebok på vei fra prestegården til kirken. Monumentet ble avduket 17. mai 1928.

Kilde: Gro Laheld Lundh, "VERDT Å VITE".

Hans Holmen

Les mer...

Relaterte artikler