Uten tittel

Av Hans Holmen

Om kunstverket

Smijernsporten står ved inngangen til gravlunden og ble donert av Anders Jahre. Ble montert til innvielsen av krematoriet 1. juni 1960. Er utført av kunstsmed Olav Treidene, Kunstsmia.

Hans Holmen

Les mer...

Relaterte artikler