Sandefjord brann og redning

Sandefjord brannstasjon ligger i Hystadveien 9, med oppstilling for utrykningsbiler, vaskehall, verkstedhall, utstyrslagre, kontor, øvingsrom og rom for mannskapene. Tårnet er lagt til rette for slangetørk og øvelser.

Etter den voldsomme bybrannen i 1900, der 51 hus ble tatt av flammene og en stor del av gamle Sandefjord brant ned, ble startet på en nyere tid for byen og brannvesenet. Byen fikk ny brannstasjon i Kirkegata 6, i en nyoppført bygning på arnestedet for bybrannen. I 1999 flyttet Sandefjord brann- og feiervesen til nytt bygg i Hystadveien 9.

Besøksadresse: Hystadveien 9, 3208 Sandefjord.

Her finner du