Brygga

Brygga i Sandefjord ligger vest for "Hesteskoen" og her ligger fergeterminalen, restauranter, barer, gjestehavn og bryggekapell. Bryggekapellet ligger sentralt plassert i bryggeområdet ved siden av Restaurant La Scala og antas å være Europas eneste flytende kirke. Havnas historie strekker seg mange hundre år tilbake i tid. Fra rundt år 1200 var det livlig utførsel av trelast til England og Tyskland herfra. Med tiden så man behovet for å kunne navigere båtene helt inn til bryggen, både for enklere laste- og losseprosess, proviantering og reparasjoner. I slutten av 1820-årene ble byggingen av et mer moderne bryggeanlegg påbegynt, og forholdene ble lagt til rette for brukerne. Siden den gang har det vært en kontinuerlig modernisering av kaianleggene. Det har nesten "alltid" vært skipsbyggerier i og nær havneområdet, og det største ble etter hvert til Framnæs Mek. Værksted. Da FMV ble nedlagt, ble havnen hovedsakelig brukt til fergetrafikk og som småbåthavn. Området rundt havna og brygga har vært og er veldig sentralt i Sandefjords historie.

Kilde: Sandefjords historie - Lardex.

  • URL 1

Her finner du