Midtåsen parkanlegg og skulpturpark

Midtåsen var hjemmet til skipsreder Anders Jahre. Han og kona, Bess Jahre fikk oppført hovedhuset på 1200 kvadrat som sin bolig i 1933. Det er den kjente arkitekten Arnstein Arneberg som tegnet villaen. Byggestilen kan karakteriseres som neddempet funksjonalisme. Huset er anlagt på en høyde med utsikt mot fjorden, langs en terassert akse. Eiendommen prydes av skulpturer, gamle eieketrær og vakre planter. Området omfatter 60 mål bebyggelse, parkanlegg og fin natur.

Eiendommen ble i 2008 kjøpt av Sandefjord kommune, Vestfold fylkeskommune og Anders Jahres Humanitære stiftelse gjennom selskapet Midtåsen AS. Hovedbygningen med deler av innbo og parkanlegg er fredet. Sandefjord kommune har ansvaret for parkanleggene og eiendommen for øvrig.

På en høyde på Midtåsen ligger Midtåsen Skulpturpaviljong, hvor seksten av kunstneren Knut Steens verker er samlet. Tolv marmorskulpturer inne i paviljongen, mens fire skulpturer i bronse er plassert rundt i landskapet.

Paviljongen er tegnet av arkitekt Svein Lund og landskapsarkitekt Gullik Gulliksen og har vakt internasjonal oppmerksomhet.

Vestfold fylkeskommune, Sandefjord kommune, Sparebankstiftelsen DnB NOR og Anders Jahres humanitære stiftelse finansierte i felleskap byggingen av paviljongen og etableringen av skulpturparken. I dag har Sandefjord kommune ansvar for driften av paviljongen.

Parkanlegget er åpent for publikum.

Knut Steens paviljong med innendørs skulpturpark og toalettene har følgende åpningstider: Oktober - mars: kl. 10.00-18.00. April - september: kl. 10.00-19.00. Gratis inngang.

Besøksadresse: Midtåsveien 2, 3226 Sandefjord.

Her finner du