Midtåsen parkanlegg og skulpturpark

Midtåsen var hjemmet til skipsreder Anders Jahre. Han og kona, Bess Jahre fikk oppført hovedhuset på 1200 kvadrat som sin bolig i 1933. Det er den kjente arkitekten Arnstein Arneberg som tegnet villaen. Byggestilen kan karakteriseres som neddempet funksjonalisme. Huset er anlagt på en høyde med utsikt mot fjorden, langs en terassert akse. Eiendommen prydes av skulpturer, gamle eieketrær og vakre planter. Området omfatter 60 mål bebyggelse, parkanlegg og fin natur.

Eiendommen ble i 2008 kjøpt av Sandefjord kommune, Vestfold fylkeskommune og Anders Jahres Humanitære stiftelse gjennom selskapet Midtåsen AS. Hovedbygningen med deler av innbo og parkanlegg er fredet. Sandefjord kommune har ansvaret for parkanleggene og eiendommen for øvrig.

Parkanlegget er åpent for publikum.

Her finner du