Ranvik arbeids- og aktivitetssenter

Ranvik er arbeids- og aktivitetstilbud til voksne med utviklingshemming. På Ranvik gis det et differensiert tilbud til mennesker med ulike behov for tilrettelegging. Ranvik har tekstilproduksjon, kantinedrift, trykkeri, vedproduksjon, pakke-- og makuleringsoppdrag, vaktmestertjeneste, samt eget kor, senior- og aktivitetsgruppe.

Besøksadresse: Ranvik Brygge, 3212 Sandefjord.

Her finner du