Framnes skole

Framnes skole er en barneskole som ble bygget i 1914 og utvidet med håndverksbygg i 1955. I 1964 fikk den et nytt bygg med klasserom, kontorer og gymsal. I den østlige skråningen ned mot skoleplassen ligger et skålgropfelt, en type bergkunst fra bronsealderen.

Kilde: Wikipedia

Besøksadresse: Ferjeveien 15, 3222 Sandefjord.

Her finner du