Sandefjord voksenopplæring

Sandefjord voksenopplæring holder til i Kjellbergveien 33. Sandefjord voksenopplæring tilbyr grunnskole for voksne innbyggere (over 16 år) som ikke har vitnemål fra grunnskolen, eller som trenger opplæring i enkelte fag for å få rett til videregående opplæring. skolen tilbyr også spesialundervisning, norskopplæring og samfunnskunnskap.

Besøksadresse: Kjellbergveien 33, 3213 Sandefjord.

Her finner du