Mølleråsen

Mølleråsen ligger mellom Dølebakken i vest og Trudvangveien og Sverstadveien i øst. Navnet skyldes at fra ca. 1830 til 1863 sto ei mølle på toppen av åsen. Mølla ble kalt «Prøven»; det kunne nok være en prøve både for bøndene å få årets avling opp kleiva med hest og kjerre, for å få malt kornet, og for mølleren å reparere mølla som stadig gikk i stykker. Kilde: Lardex - Sandefjords historie.

Her finner du