Parkensenteret

Parkensenteret ligger i idylliske omgivelser, med Bugårdsdammen som nærmeste nabo. Her er det flotte turmuligheter hele året. Senterets tilbud er for alle seniorer, personer som mottar trygd og frivillige i alle aldre. Ta gjerne kontakt dersom du har mulighet til å bidra som frivillig. Det er 57 leiligheter på Parkensenteret. Hjemmesykepleien har lokaler i bygget.

Besøksadresse: Krokemoveien 41, 3224 Sandefjord

Her finner du