Byparken

Byparken er en park midt i Sandefjord sentrum, avgrenset av Kongens gate, Jernbanealleen, Rådhusgata og bebyggelse som utgjør parkens vestvegg. Parken fikk sin nåværende form ved reguleringen etter bybrannen i 1900, og mange av de bygårdene i mur og naturstein i jugendstil som da ble bygget, omkranser fortsatt parken. Lokalt kalles parken også Bytunet.

Historie: I gatestrukturen før 1900 var stedet der parken ligger et utflytende gatekryss der Kirkegaden, Langgaden, Nygaden og Jernbaneveien møttes. Den åpne plassen kaltes «Kjærlighetstorvet». Ved nyreguleringen etter bybrannen i 1900 ble den diagonale Kirkegaden sløyfet for å få til et kvadratur. Da ble det mer åpen plass, og bystyret bestemte i 1901 at plassen ikke skulle bebygges, men beplantes, hvis de nødvendige private bidrag kom inn. Debatten bølget om hvorvidt det var råflott å ha en så sentral tomt uten bebyggelse, og i 1906 måtte private stille 1950 kroner i tillegg til de opprinnelige 500 for å sikre reguleringen til park «til evig tid». Dette året kom det første parkanlegget. I 1918 ble en musikkpaviljong, gitt av skipsreder Nils Torvald Nielsen-Alonso, avduket. Paviljongen ble noen år senere flyttet til Preståsen, der den brant i 1950-årene. Narvesen ga opp å plassere en kiosk i parken i 1932, etter kritikk i Sandefjords Blad mot å bruke parkareal til kiosk. Men kiosken ble satt opp, og i 1951 erstattet med en ny. I 1936 ble det bestemt å ta vekk alle busker og trær i parken. I parken har det vært tradisjon å sette opp juletre. I 1948 ble parken lagt om, de diagonale stiene ble tatt bort og det ble lagt ny plen og plantet busker i hjørnene. I 1956 ble det bestemt å beholde navnet Byparken, etter at det hadde vært diskusjon om å bruke det navnet på Badeparken, som da skulle anlegges på nytt.

Jernbanealleen og de plassene som ligger langs gaten var Sandefjord kommunes tusenårssted i år 2000. Jernbanealleen ble forlenget langs parken etter brannen i 1900, og denne gaten, Kongens gate og parken utgjør det sentrale området for arkitekturen etter bybrannen i 1900.

Kilde: Wikipedia.

Besøksadresse: Jernbanealleen 25, 3210 Sandefjord.

Her finner du