Pukkestad gård

Pukkestad er et gårdsanlegg fra 1700-tallet i Sandefjord, beliggende mellom Sandefjordsveien og Hystadveien. Gården er første gang nevnt i 1396 i forbindelse spørsmål og rettighetene til et område ved Ruklabekken, noe som tydeligvis var viktige rettigheter da det ble kranglet om dette fram til gården ble krongods i 1599. Fram til dette hadde gården vært eid av ulike futer, prester skipseiere og skipsførere.

I 1792 kjøpte prosten Andreas Larssøn Schelven (1738-1799) gården og sto for oppføringen av dagens bygningsmasse.

Gården var i Tholfsen-familiens eie fra 1908 til 1950, og enken Ella Tholfsen bodde der fram til 1953. I 1950 ble den kjøpt av Anders Jahre, og etter at Ella Tholfsen døde, ble det i 1955-1956 gjennomført en omfattende restaurering. Gården ble gitt til Sandefjord bymuseum som da flyttet hit. Museet gikk på 2000-tallet inn, og samlingen forvaltes nå av Vestfoldmuseene.

Anlegget består av en hovedbygning, antatt oppført i perioden 1780 til 1799. I tillegg er det drengestue, vognskjul/uthus, antakelig fra samme periode som hovedbygningen, og en låve som ble gjenreist etter brann i 1984. Eksteriørmessig skal denne være en rekonstruksjon av den tidligere låven.

Hovedbygningen i halvannen etasje er laftet med gavler og tverrvegger tømret til møne. Den har et bratt åstak og veggene har stående panel, og fasaden og inngangen har detaljering i Louis-seize-stil. Særlig er hovedinngangsdøren vel bearbeidet, både i stil og utførelse, og er signert med initialene A.S. og J.B. etter byggherren Andreas Schelven og hans kone Johanne Bugge.

Planløsningen i første etasje er typisk for større våningshus fra distriktet på denne tiden, med tre stuer etter hverandre.

Gårdsbygningen ble vedtaksfredet allerede 6. juni 1923 i henhold til Bygningsfredningsloven.

Pukkestad gård drives av Sandefjord jeger og fisk. Sandefjord lokalhistoriske senter og flere andre foreninger bruker i dag lokalene.

Kilder: Historikk fra Sandefjord lokalhistoriske senter Pukkestad (gård) på Riksantikvarens nettsted kulturminnesok.no

Besøksadresse: Høsts gate, 3208 Sandefjord.

Her finner du