Vardenlia barnehage

Vardenlia barnehage er en av 22 kommunale barnehager, og har fire avdelinger for barn fra 0-6 år. Barnehagen har flotte lokaler med et nærmiljø som byr på mange spennende muligheter ved vannet, i skogen og på fjellknauser. Det pedagogiske arbeidet følger et årshjul som er delt i fire etter årstidene med overordnede tema og felles prosjekter. Barnehagen representerer et språklig og kulturelt mangfold. Ansatte i barnehagen innehar spesiell kompetanse innen tidlig kommunikasjon og tospråklig arbeid. Det legges til rette for at barna skal få oppleve fellesskap og inkludering gjennom kompetente og tydelige rollemodeller.

Besøksadresse: Vardeveien 50B, 3227 Sandefjord.

Her finner du