Haukerød barnehage

Haukerød barnehage er en forsterket barnehage og gir tilbud til barn med særskilte og sammensatte behov i tillegg til et ordinært barnehagetilbud.

Haukerød barnehage er en av 22 kommunale barnehager. Barnehagen har tre avdelinger for barn fra 0-6 år. Aldersinndelingen i avdelingene kan variere fra år til år avhengig av hvilke barn som har opphold.

Besøksadresse: Beintegata 16, 3221 Sandefjord.

Her finner du