Åsane barnehage

Åsane barnehage er en av 22 kommunale barnehager, og har to avdelinger for barn fra 0-6 år.

Barnehagens viktigste fokus er omsorg, lek, danning og læring hvor mestring og medvirkning står sentralt. Kommunens realfagsatsing og prosjekt "Barn i bevegelse" preger det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Personalet jobber daglig for å skape en god og faglig barnehage orientert mot det samfunnet den er en del av. Uteområdet er flott og nærhet til sjø og skog gir mange gode leke- og turopplevelser og inspirasjon i hverdagen.

Besøksadresse: Teksleåsen 9, 3231 Sandefjord.

Her finner du