Sandefjord medisinske senter

Det gamle Sandefjord sykehus (1959-2009) er renovert og bygget ut, og Sandefjord Medisinske Senter er det eneste i sitt slag i Vestfold, og et av de første medisinske sentre i landet. Senteret har et betydelig fokus på forebygging og rehabilitering.

Senteret inneholder: Lærings- og mestringssenter. Pårørendesenter. Seniorveiviser. Frisklivsentralen. Fysio- og ergoterapitjenester. Korttidslager hjelpemidler. Legevakt med observasjonssenger og ØHD/KAD (kommunal akutt døgnenhet). Overgrepsmottaket. Rehabiliteringsavdeling. Avdeling intermediær ØHD/KAD. Lindrende avdeling. Kurs- og aktivitetstilbud i regi av brukerorganisasjoner. Varmtvannsbasseng. Blodbanken. Auditorium og diverse møterom. Ferdighetssenteret. Kreftomsorg. Legetjeneste for legevakt og institusjonene.

Besøksadresse: Skiringssalveien 26, 3208 Sandefjord.

Her finner du