Sande skole

Sande skole ligger flott til med gangavstand til sentrum, og elevene kan gå til kirke, rådhus, bibliotek, torg og parker. De har også lett tilgang til Preståsen og Mølleråsen, med utsikt over hele byen. Sande skole ble grunnlagt i 1867, men har hatt sin nåværende plassering siden 1923. Det karakteristiske hovedbygget har samme utseende i 2020, som den gang. Innholdet er derimot fornyet og utviklet. Det samme er også de tekniske hjelpemidlene i alle undervisningsrom. Sande skole er en moderne skole i gammel drakt.

Besøksadresse: Orelund 10, 3216 Sandefjord.

Her finner du