Ranvik barnehage

Ranvik barnehage er en av 22 kommunale barnehager. Barnehagen har to avdelinger for barn fra 0-6 år. Aldersinndelingen i avdelingene kan variere fra år til år avhengig av hvilke barn som har opphold.

Tyrihans: 0-3 år Askeladden: 3-6 år

Besøksadresse: Haukeveien 8, 3212 Sandefjord.

Her finner du