Orelund kapell og gravlund

Sandar kirke har i en årrekke hatt gravlund ved Nybo kapell (på motsatt side av jernbanelinjen) etter at kirkegården rundt kirken ble fylt opp. Gravlunden ved Nybo er etterhvert blitt utvidet nordøstover, og i 1999-2000 ble Orelund kapell oppført som erstatning for Nybo. I disse dager betjener gravlunden hele kommunen og ikke bare ett sogn.

Orelund kapell er tegnet av Telje-Torp-Aasen Arkitektkontor ved Are Telje, og ble innviet i 2000. Bygget har en skallmur av fuget tegl, og taket er konstruert av limtre på søyler og buede dragere. Bygget inneholder livssynsnøytralt (eller livssynsfleksibelt) seremonirom. Utenfor dette er det en forhall. Foran kapellets hovedinngang står et klokketårn. Seremonirommet er enkelt og stilrent, og det er utsmykket med tekstilkunst av Brynhild Slaatto. Det er galleri bakerst i rommet, og der står et elleve stemmers orgel fra Venheim orgelbyggeri som ble innviet i 2001.

Kilde: sandefjord.kirken.no

Besøksadresse: Einerveien, 3216 Sandefjord.

Her finner du