PP-tjenesten

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) er kommunens rådgivende og sakkyndige instans. Tjenesten gir råd knyttet til barn, ungdom opp til 16 år og voksne i voksenopplæringen, som har særlig behov. Hensikten er at de får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud.

Besøksadresse: Nedre Movei 16, 3215 Sandefjord.

Her finner du