Bokeveien bofellesskap

Bofellesskap for personer med demens. Bofellesskap er omsorgsboliger for personer som har behov for hjelp gjennom hele døgnet. Boligene er godt tilrettelagte leiligheter. Det er tilknyttet fellesarealer til leilighetene hvor daglige måltider, aktiviteter med mer foregår. Bofellesskapet har 16 leiligheter. 15 fastboende og 1 rullerende avlastningsleilighet.

Besøksadresse: Bokeveien 40, 3229 Sandefjord.

Her finner du