Modalen barnehage

Modalen barnehage er en av 22 kommunale barnehager. Barnehagen har et moderne bygg med basedrift. Romløsningen er åpen og fleksibel, noe som gjør Modalen til en spennende barnehage. Barnehagen har valgt fokusområde Lek og læring, tema Utelekeplassen.

Besøksadresse: Mo Terrasse 14, 3215 Sandefjord.

Her finner du