Sandefjord frivilligsentral

Sandefjord frivilligsentral er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet - noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe. Frivilligsentralen er et sted hvor gleden over å kunne gi noe av sin tid til andre er betalingen du får.

Deres motto er: "DET DU KAN ER DET VI TRENGER"

Referanse frivillig.no

Besøksadresse: Stockfleths gate 8, 3210 Sandefjord.

Her finner du