Varden ungdomsskole

Varden ungdomsskole ble tatt i bruk høsten 1970, og i 2003 ble skolen totalrenovert, og ytterligere en fløy ble bygget på med flere klasserom, bibliotek og aula. Skolen ligger høyt opp på Vesterøya, med flotte friområder rundt skolen og nærhet til sjøen. Barneskolene som sokner til Varden er Framnes, Gokstad, Ormestad og Vesterøy.

Skolen har et alternativt skoletilbud på Lille-Varden (Framnes). Varden er mottaksskole for nyankomne minoritetsspråklige elever i alderen 13-16 år, disse elevene får sitt første skoletilbud i det som kalles Velkomstklassen.

Besøksadresse: Vardeveien 52, 3227 Sandefjord.

Her finner du