Ranvikskogen bofellesskap for demente

Ranvik bofellesskap er omsorgsbolig for personer som har behov for hjelp gjennom hele døgnet. Boligen er godt tilrettelagte leiligheter. Det er tilknyttet fellesarealer til leilighetene hvor daglig måltider, aktiviteter med mer foregår. Ranvikskogen bofellesskap har 16 leiligheter. 15 fastboende og 1 rullerende avlastningsleilighet. Bofelleskapet er organisert ved enhet Andebu bo- og behandlingssenter fra 1.mars 2022.

Besøksadresse: Ranvikskogen 5, 3212 Sandefjord.

Her finner du