Jotunhallen

Hallen, som ligger sentralt i Bugårdsparken, er Sandefjords største idrettshall. Den ble åpnet 15.mai 1963, og bedriften Jotun bidro med en fjerdepart av byggekostnadene. Hallen ble kraftig utvidet i 1988, og har nå to spilleflater og tribunekapasitet for nærmere 1000 tilskuere. Jotunhallen er hjemmebane for Sandefjord Håndball og Sandefjord Badmintonklubb, og brukes også jevnlig av Sandefjord videregående skole.

For tiden (2023) foregår en omfattende rehabilitering av bygget, samt bygging av nytt garderobeanlegg. Det nye bygget vil få styrketreningsrom, spiller- og dommergarderober, aula, møterom, kiosk, multirom, toaletter til tilskuere, lager, kontor mm. Planen er at bygget skal være ferdig våren 2024.

Adresse: Sportsveien 25, 3224 Sandefjord

Her finner du