Kapteinløkka barnehage

Kapteinløkka barnehage er en av 22 kommunale barnehager. Barnehagen har to avdelinger for barn fra 0-6 år. Aldersinndelingen i avdelingene kan variere fra år til år avhengig av hvilke barn som har opphold. Kapteinløkka barnehage gir tilbud til barn med særskilte og sammensatte behov i tillegg til et ordinært barnehagetilbud.

Utsikten: 0-3 år Jolla: 3-6 år

Barnehagen ligger flott til ved Bugårdsparken, og området brukes hyppig som turområde.

Besøksadresse: Kapteinsvingen 21, 3214 Sandefjord.

Her finner du