Eikelunden avlastningsbolig

Eikelunden avlastningsbolig gir avlastningstjenester til familier med barn og unge med ulike bistandsbehov. Boligen gir tjenester til ca 20 barn og unge på døgn- og timebasis. Boligen er sentralt beliggende i Stokke.

Personalgruppen er en god blanding av høgskoleutdannede, fagarbeidere, studenter og ufaglærte med stort engasjement for jobben.

Besøksadresse: Eikelunden 3, 3160 Stokke

Her finner du