Frydenberg barnehage

Frydenberg barnehage er en av 22 kommunale barnehager.

Barnehagen har flere avdelinger for barn fra 0-6 år; et småbarnshus med to avdelinger, et storbarnsshus med ulike funksjonsrom og en forsterket avdeling for barn med ulike hjelpebehov. Aldersinndelingen i avdelingene kan variere fra år til år avhengig av hvilke barn som har opphold.

Besøksadresse: Jevnakerveien 20, 3160 Stokke.

Her finner du