Trekanten barnehage

Trekanten barnehage er en av 22 kommunale barnehager. Melsombarnehagene Barnas Hus og Trekanten barnehage er organisert som en barnehage med et småbarnshus (Trekanten) og et storbarnshus (Barnas Hus). Barn som har plass i Trekanten barnehage vil fra høsten det året de fyller tre år bytte til Barnas Hus. Samarbeidet mellom barnehagene er derfor veldig tett, og de ligger nært hverandre i Melsomvik.

Besøksadresse: Fjellyveien 2, 3159 Melsomvik.

Her finner du