Stokke ungdomsskole

Stokke ungdomsskole ligger i utkanten av Stokke sentrum. Skolen ble tatt i bruk i 1963, og utvidet med nytt bygg i 2018. Stokke ungdomsskole er et læringssentrum for kompetanse, tilpasset opplæring og skoleutvikling. Skolen jobber med hele mennesket gjennom fokus på relasjon og underveisvurdering i læringsarbeidet.

Besøksadresse: Ragnhildrødveien 1, 3160 Stokke.

Her finner du