Bokemoa skole

Bokemoa skole er en barneskole som ligger plassert nær Stokke sentrum, tett inntil Bøkeskogen, som er definert som et landskapsvernområde. Skolen ble etablert i 1955 som en sentralskole for flere av skolekretsene i Stokke. Den har blitt utvidet og påbygd i flere omganger, blant annet i 1970, 1989, 1997 og sist i 2002.

Besøksadresse: Frydenbergveien 14, 3160 Stokke.

Her finner du