Ramsum skole

Ramsum skole ligger ca. 500 meter nord for Skjee kirke, langs Gamle Kongevei (tidligere E18).

Opprinnelig var navnet Ramseimr, som er sammensatt av heimr med plantenavnet Rams (antagelig et gammelt navn). RAMSHEIM SKOLE var navnet på skolen i flere år etter at den først ble bygd i 1874, på den andre siden av gamle E 18.

Den nåværende skolebygningen ble først bygd i 1960, utvidet for 6-åringer i 1997 og igjen utvidet, på grunn av økning i elevtallet, sommeren 2004. Skolen ligger på historisk grunn, med bl.a. 8 vikinggraver på skoletomta, og 5 av dem helt inntil skolebygningen. Hver klasse har ansvar for skjøtsel av disse gravene i de 4 årene de går på Ramsum. 12. september 2004 mottok skolen Vestfold fylkeskommunes kulturminnepris for skjøtsel av fornminner. Skolen har elever på 1.-4. trinn. Elevene går på Bokemoa skole fra 5. -7. trinn.

Besøksadresse: Gamle Kongevei 26, 3160 Stokke.

Her finner du