Feen barnehage

Feen barnehage er en av 22 kommunale barnehager. Barnehagen har tre avdelinger med barn fra 0-6 år.

Barnehagen har et flott ute- og turområde som innbyr til lek og utforskning. Barnehagen har gode og lyse lokaler, med flere aktivitetsrom med glassfasade ut mot fellesrommet.

Besøksadresse: Feenveien 202, 3160 Stokke.

Her finner du