Vennerød skole

Vennerød skole er en 1-7.trinns barneskole fra 1950-tallet, som seinere er bygget ut i to etapper; på 1970-tallet og på 1990-tallet. Skolen ligger i et nærområde som gir mange muligheter for bruk av naturen til læring.

Besøksadresse: Vennerødveien 263, 3160 Stokke.

Her finner du