Soletunet bo og behandlingssenter

Soletunet bo- og behandlingssenter har 48 plasser.

Solstua er tilrettelagt for personer med demens med 24 plasser som er delt i Solstua 1-4. Soltoppen har 9 korttidsplasser og 12 langtidsplasser fordelt på 2 etasjer. Solsiden har 3 plasser og er tilrettelagt for yngre personer. Stokke bemannede omsorgsboliger med 26 leiligheter er organisert ved Soletunet.

Det er i tillegg tilknyttet kjøkken, kafeteria og vaskeri.

Besøksadresse: Ole Stavnums vei 12, 3160 Stokke.

Her finner du