Laholmåsen tilrettelagt bolig for funksjonshemmede

Laholmåsen er et bofellesskap for personer med nedsatt funksjonsevne.

Besøksadresse: Ole Stavnums vei 2, 3160 Stokke.

Her finner du