Kirkeparken

Den nye Sandefjord kirke ble innviet i 1903, etter at den forrige kirken ble ødelagt ved bybrannen i 1900. Parken ble anlagt i kvartalet mellom Dronningens gate og kirken. Tidlig på 1900-tallet hadde parken et vannanlegg med fontene der de diagonale stiene møtes. En omlegging av parken ble vedtatt tidlig i 1960-årene, fordi gatene rundt skulle utvides. Første del kom i 1981 med basseng til skulpturgruppen, mens omleggingen av noe av Møllers gate øst for kirken til park, omlegging av stiene, beskjæring av lindetrærne og planting av kirsebærtrær ved bassenget ble utført i 1986. I 1987 ble så Langes gate mellom kirken og parken stengt, og dette arealet ble lagt til parken.

Kilde: Wikipedia

Besøksadresse: Stockfleths gate 11, 3210 Sandefjord.

Her finner du