Hvidtgården

Somatisk bofellesskap for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Sentrum hjemmesykepleie har også lokaler der.

Besøksadresse: Storgata 25, 3210 Sandefjord

Her finner du